Odborníci už na začiatku 80. rokov vychádzali zo skutočnosti, že 80% ľudí chodí k lekárovi s problémami pohybového aparátu. Zvyšných 20% ľudí má problémy očí, ORL, srdca, pľúc a interných ťažkostí. Vedci vtedy hľadali lacnejšiu alternatívnu metódu bez chémie a liekov. Tá sa mala uplatniť predovšetkým pre skupinu pacientov trpiacich poruchami pohybového aparátu, kde je liečba finančne najnáročnejšia. Tento výskumný projekt bol zadaný do bývalého Československa. V tej dobe mohla táto krajina poskytnúť vynikajúcich lekárov a cenovo prijateľný výskum na veľmi dobrej úrovni. Vedením projektu bol poverený MUDr. Jiří Jeřábek s tímom 80 lekárov. Výskum prebiehal v Jánskych Lázních, Lázních Bohdaneč, Františkových Lázní a na klinikách v Prahe, Brne, Ostrave, Hradci Králové aj na Slovensku.

V bývalom Československu bola magnetoterapia využívaná od 50. rokov. V 80. rokoch dochádzalo z iniciatívy českých lekárov k výrobe prvých českých prístrojov pre liečbu magnetoterapiou. Ďalší vývoj v tejto oblasti je spojený predovšetkým s osobou primára MUDr. Jiřího Chvojky, CSc. V rokoch 1986 - 1991 pôsobil MUDr. Chvojka ako expert a konzultant Ministerstva zdravotníctva pre magnetoterapiu. S využitím svojich už vtedy bohatých skúseností s pulznou magnetoterapiou koordinoval klinicky kontrolovaný pokus na niekoľkých vybraných pracoviskách. Na základe úspešných výsledkov tejto štúdie bola pulzná magnetoterapia zaradená medzi oficiálne fyzioterapeutické liečebné metódy.

Stovky spokojných užívateľov potvrdzujú pozitívne výsledky liečby a magnetoterapia je nesporným prínosom pre pacientov bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

O tom, že aj v iných medicínsky vyspelých krajinách je magnetoterapia považovaná za serióznu metódu, svedčí celá rada publikácií v zahraničných lekárskych časopisoch a odborných publikáciách.