Kedy nesmie byť magnetoterapia používaná

 • V tehotenstve. Napriek tomu, že nie su známe správy o negatívnom pôsobení magnetických polí, je nutná predbežná opatrnosť.
 • Pri používaní citlivých lekárskych elektronických zariadení ako sú kardiostimulátor, podporné sluchové zariadenia a iné.
 • Pri krvácaní akéhokoľvek pôvodu.
 • Pri akutnej tuberkulóze.
 • U osôb s diagnózou tumoru a po operácii zhubného nádoru alebo liečbe chemoterapiou (podľa zváženia lekára)
 • U žiadnej infekčnej alebo mykotickej (plesňovej) chorobe.
 • Pri záchvatovitých neurologických ochoreniach ako je epilepsia a iné.
 • U bolestí neznámeho pôvodu v brušnej oblasti.
 • Pri hematologických ochoreniach (ochorenia krvi).
 • Pri extrémne nízkom krvnom tlaku (hypotenzii).
 • Dva dni pred a dva dni po menštruácii (individuálne). Ak aplikujeme magnetoterapiu mimo uvedeného obdobia, tak sú bolesti počas menštruácie miernejšie. V dobe menštruácie samozrejme je možné aplikovať magnetoterapiu mimo bedernej oblasti.
 • Neodporúča sa kombinácia s liečbou steroidami a elektroliečbou. Naopak, kombinácia so svetloliečbou je indikovaná a ideálna je v kombinácii s laserom.


Veľmi dôležité je, aby v priebehu liečby pulzným magnetickým poľom neboli uskutočňované žiadne rentgenové vyšetrenia alebo liečba ožarovaním (mimo laserovej terapie). Tieto vyšetrovacie metódy negatívne pôsobia na dosiahnuté výsledky terapie. Regeneračné procesy, ktoré boli naštartované, tým bývajú prerušené. Po dlhšom ožarovaní rentgenovými alebo inými paprskami je magnetoterapia menej účinná. Môže však byť veľmi úspešne nasadená v rámci doliečenia.