Zaujíma Vás prečo je osobná návšteva u Vás tak dôležitá???

- Našou povinnosťou je individuálne posúdiť vhodnosť využitia pulznej magnetoterapie, tzn. vyhodnotiť možné reakcie a posúdiť všetky možné podozrenia na prípadné kontraindikácie pri aplikácii tejto liečby.

- Osobne Vás zaškolíme a poučíme o spôsobe bezpečnej obsluhy, údržby a kontroly prístroja.

- Z týchto dôvodov neponúkame možnosť objednať si výrobky IMED cez Internet.

- Ak si chcete dohodnúť miesto a čas nezáväznej ukážky výrobkov IMED, kontaktujte nás.